Problemer med radiatoren? Sådan kan du fikse det

Af din-nye-bolig - 26 Jul 2023

Oplever du problemer med din radiator, kan det være frustrerende og ubehageligt, især når det er koldt udenfor. Herunder er derfor nogle trin, du kan følge for at forsøge at løse problemet med din radiator!

Kontroller termostaten

Først og fremmest skal du sørge for, at termostaten er indstillet til den ønskede temperatur. Hvis termostaten ikke fungerer korrekt, kan det påvirke udgivelsen af varme fra din radiator. Prøv at justere termostaten og se, om det gør en forskel. Hvis dette ikke virker, er det muligt, at du skal have fat i en VVS’er, Se her!

Luftning af radiatoren

Hvis din radiator er varm øverst, men kold nederst, kan der være luft i systemet, hvilket kan forhindre varmt vand i at cirkulere ordentligt. For at løse problemet kan du bruge en radiatornøgle til at åbne luftudluftningsventilen, mens varmesystemet er tændt. Når du hører en hvæsende lyd, betyder det, at luften slipper ud. Når der kommer vand ud af ventilen, skal du stramme den igen og gentag herefter processen for alle radiatorer i dit hjem.

Kontroller radiatorventilen

Måske din radiatorventil er indstillet forkert eller blokeret, hvilket kan påvirke varmeudgivelsen. Sørg derfor for, at ventilen er åben og ikke begrænser vandstrømmen. Hvis ventilen er beskadiget eller fastlåst, kan det være nødvendigt at udskifte den.

Rens radiatorens overflade

Støv og snavs kan ophobe sig på radiatorens overflade og forhindre effektiv varmeudgivelse. Du kan bruge en blød børste eller en støvklud til at fjerne støv og snavs fra radiatorribberne. Dette kan også forbedre varmeudgivelsen og effektiviteten!

Tjek trykket i varmesystemet

Et lavt vandtryk i varmesystemet kan også påvirke radiatorens ydeevne. En god ide er derfor at kontrollere trykmåleren på din kedel og sørg for, at trykket er inden for det anbefalede område. Hvis trykket er for lavt, kan du fylde systemet med vand ved hjælp af fyldesløjfen eller kontakte en VVS-installatør for hjælp.