Har I styr på de juridiske dokumenter omkring ejerforhold og jeres samliv

Har I sikret hinanden juridisk med ejendomsretten over jeres bolig, i så fald en af jer skulle falde bort før tid. Ikke fordi det nødvendigvis sker, men at tænke godt på sin samlevende partner er altid sund og økonomisk fornuft.

Tryghed for familien

Har I som samlevende børn, er det trygt og en forudsætning at tænke på, at de kan blive i jeres fælles bolig. Det kan dertil være et hjem, I sammen har skabt for at skabe de bedste opvækstbetingelser for jeres børn. Skulle en sorg ramme jeres lille familie fylder den oftest meget mange år fremadrettet og en ny start et andet sted, kan være svært uoverskuelig samtidig med, at ens efterladte skal tage sig af de daglige pligter, forældrerollen, jeres hjem oven i egen og børnenes sorg.

Utryghed gavner ingen

Efterladte har nok som det sidste ikke gavn at utryghed efter et tab af en kær eller elsket person. Her er det betydningsfuldt, at de får ro og omsorg til at komme igennem deres sorg sammen med deres pårørende. Energien kan også være mindre, hvilket gør at man ikke har det samme overskud, som man nødvendigvis havde inden tabet. Utryghed er dertil aldrig en god følelse, når man samtidig også er bærer af sorg. Her er det vigtigt, at ens børn også er omgivet af deres nære vennekreds, hvilket et eventuelt skoleskift ikke altid medfører fra start af.

Du sikrer din familie med et eller flere juridiske dokumenter

Om det rette for din familie er en fremtidsfuldmagt, et testamente eller ægtepagt m.m. er afhængig af jeres samliv stand og boligform. Disse svar bør du få hos fagpersoner, som kender til den gældende lovgivning på området. Der kan dertil være særforhold, som I som par bør få på plads i et testamente, idet bestemmelserne i arveloven gør, at der ikke tages hensyn til individuelle forhold samt ønsker. Det vil kort sige, at har I som par ikke lavet testamente på jer begge to, bestemmer arveloven og det kan være en fordeling, som I ikke havde ønsket for jeres lille familie. Så det kan være godt, at få set på disse juridiske forhold jura-docs.dk, trods I lever et dejligt og harmonisk familieliv til hverdag. Men ulykker kan komme fra den ene dag til den anden. Det er noget, vi som mennesker desværre ikke er herre over selv.